Bohemians 1905

ZŠ Botičská v minulých letech navázala a stále udržuje a dále rozvíjí spolupráci se sportovním klubem Bohemians 1905. Prezidentem tohoto tradičního pražského a v současné době též prvoligového fotbalového klubu je legendární fotbalový hráč Antonín Panenka. Domácí stadion klubu s názvem Ďolíček se nachází jen několik minut jízdy tramvají od ZŠ Botičská.

Fotbalový klub Bohemians 1905 je klub s dlouholetou tradicí působení v české, resp. československé nejvyšší soutěži. Vychoval řadu hráčů, kteří působili v reprezentačních výběrech a prosadili se i v zahraničí. Bohemians 1905 je klub s kvalitním sportovním zázemím, o které se stará nespočet partnerů. Díky nim je na vysoké úrovni zajištěna podpora přípravy ligového mužstva i družstev mládeže. Mládež má k dispozici čtyři tréninkové areály, dva v oblasti širšího centra Prahy a dva ve spádových oblastech na okraji Prahy.

Mládežnické celky (v současné době 14 družstev vedených 30 trenéry) se účastní nejvyšších republikových soutěží. Hráči od žáků až po dorost mají každoroční příležitost měřit se s nejúspěšnějšími vrstevníky. Bohemians 1905 se v posledních letech zařadila v oblasti výchovy mládeže mezi nejlepší české kluby. Cílem efektivní práce s mláděží, kterou Bohemians 1905 vykonává je "výchova mladých, talentovaných fotbalistů a to nejen s ohledem na sportovní výkonnost, ale také z hlediska lidských a morálních vlastností".

Pro zjištění dalších informací včetně soupisek družstev a statistik lze navštívit webové stránky klubu.

 

Jak probíhá spolupráce s Bohemians 1905?
"Sportovní" třídy

Ve třídách II. stupně ZŠ Botičská jsou v hojné míře zastoupeni fotbaloví hráči žákovské kategorie Bohemians 1905. Nejedná se o třídy, v nichž se vyskytují pouze fotbalisté, navštěvují je i žáci, kteří se věnují vrcholově nebo rekreačně jiným sportům nebo žáci, kteří mají jiné zájmové aktivity. Zařazení fotbalového hráče do klasické třídy umožňuje skloubit úspěšnou školní docházku a kvalitní sportovní trénink. ZŠ Botičská bere ohledy na sportovní vytížení fotbalistů a vychází vstříc jednorázovému uvolňování na zápasy, turnaje a soustředění i dočasnému uvolňování z důvodu vícefázového tréninku. Uvolnění je ovšem podmíněno doplnění probíraného učiva, a tak je u žáka vytvářen takový pracovní režim, který vylučuje výmluvy na časovou zaneprázdněnost. ZŠ Botičská se v tomto ohledu snaží být nápomocná hráčům, kteří chtějí podávat kvalitní sportovní výkony, ale mají též ambice ve škole, v jejichž plnění jsou podporování vyučujícími.

Sportovní trenér

V ZŠ Botičská působí jako sportovní trenér jeden z členů sportovně-organizační struktury vedení mládeže v Bohemians 1905, kondiční trenér p. Bc. Jakub Hrubý. Pan Hrubý je styčným bodem mezi klubem a školou a pomáhá zprostředkovat spolupráci mezi nimi. Ve škole garantuje výuku sportovní výchovy a organizaci fotbalového turnaje Klokan Cup. Vyučuje též hodiny chlapecké tělesné výchovy, doprovází školní reprezentační mužstva na různé sportovní a dovednostní soutěže a turnaje a asistuje u sportovních akcí konaných v rámci školy. Nově jsme nastavili spolupráci v rámci ukázkových hodin tělesné výchovy, pod vedením trenérů (DFK Bohemians Praha 1905, CU Bohemians Praha 1905) či přímo hráčů "A" týmu Bohemians pro chlapce i děvčata.

Kontrola školní výkonnosti

Bohemians 1905 do své koncepce výchovy mládeže zahrnuje též aktivní sledování školní výkonnosti. Hráče, kteří se ocitnou pod úrovní svých školních možností, budou trenéři usměrňovat motivačními opatřeními. Žáci-fotbalisté tak stíhají školu i fotbal zároveň, aniž by jednu z těchto oblastí odsouvali do pozadí a zasotávali v ní. Spolupráce trenérů se školou prostřednictvím žákovské knížky se jeví jako velmi efektivní a vede sportovce k zodpovědnosti.

Účast na školních akcích

Spolupráce se projevuje též při konání některých školních akcích, které jsou zatraktivněny přítomností některých z hráčů nebo funkcionářů Bohemians 1905. Jedná se zejména o fotbalový turnaj Klokan Cup pro žáky VIII. a IX. tříd základních škol Prahy 2, který ZŠ Botičská organizuje a při jehož slavnostním ukončení bývá přítomen některý z hráčů a předává zúčastněným týmům ceny. Vítání prvňáčků během prvního školního dne na pěší zóně před školou se k velké spokojenosti všech zúčastňuje také maskot fotbalového klubu - velký Klokan, s nímž se prvňáčci i starší žáci velmi rádi fotografují.

Vstupenky na zápasy

Žákům ZŠ Botičská jsou vedením klubu na vybrané domácí zápasy Bohemians 1905 v Ďolíčku poskytovány volné vstupenky.

Vzájemná výpomoc

V případě potřeby se Bohemians 1905 obrací se žádostí o výpomoc na vedení školy, které posoudí, zda je v silách žáků školy požadovaný úkol splnit či nikoliv a případně úkol deleguje na pedagogické pracovníky a některou ze tříd. Tímto způsobem se ZŠ Botičská, resp. její žáci aktivně podíleli např. na výzdobě fanshopu Bohemians 1905. Klub s ohledem na své možnosti poskytuje škole reklamní předměty ve formě malých věcných dárků a praktických položek, např. stolních kalendářů.

Hráči "A" týmu Bohemians Praha 1905 se také budou účastnit besedy s žáky na téma sportování a životosprávy.

Sdílet