Přijímací zkoušky na SŠ

Nezávazné informace pro přijímání na SŠ ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025
Střední škola (ředitel) stanoví podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo:pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023
pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2024 = prosíme dodat k nám do školy pro razítko
do cca 17. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 na následující období.

TYP OBORU                                                  1. ŘÁDNÝ TERMÍN                          2. ŘÁDNÝ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY                                         12.dubna 2024                                  15. dubna 2024
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA             16. dubna 2024                                 17. dubna 2024
Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.


Tiskopisy přihlášek na střední školy
Soubory ke stažení
Informace MŠMT pro přijímání na SŠ a konzervatoře.pdf
Přihláška SŠ.pdf
Přihláška SŠ - obory s talentovou zkouškou.pdf

Sdílet