Školní psycholog

 • Školní psycholog a speciální pedagog

  Mgr. Monika Kupcová

   

konzultační hodiny: 
Pondělí: 12:00 - 15:00
Úterý: 12:00 - 17:00
Středa: 12:00 - 16:00

 • pracuje přímo ve škole
 • nabízí pomoc dlouhodobého charakteru i intervenci v aktuálních krizových situacích
 • věnuje se diagnostické, metodické, informační, podpůrné práci se žáky, pedagogy i rodiči
 • nabízí jednorázové konzultace i dlouhodobou pravidelnou spolupráci
 • pomáhá budovat dobře fungující třídní komunitu a pozitivní klima ve škole
 • poskytuje dětem zázemí, kam se mohou obrátit se svými problémy
 • pracuje se žáky s výchovnými a výukovými problémy i se žáky s mimořádným nadáním
 • aktivně se podílí na zápisu do 1. tříd
 • vede adaptační programy pro budoucí prvňáky
 • spolupracuje s třídními učiteli 6. ročníku při přípravě adaptačního pobytu
 • spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi
Sdílet