Kurz pro získání základního vzdělání

  • Kurz pro získání základního vzdělání je zřízen podle § 55 odstavec 3 zákona 561/2004 sb. ( školský zákon) a § 12 a 13 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. ze dne 18. 1. 2005. Vzdělávání je organizováno v dálkové formě jako samostatné studium s konzultačními hodinami  v rámci školního roku.
  • Do kurzu jsou přijímáni uchazeči, kteří nedokončili úplné základní vzdělání. Každý uchazeč odevzdá kopii vysvědčení z posledního ukončeného ročníku (bez nedostatečné z některého předmětu) základní nebo zvláštní školy. Výuka bude rozvržena na jeden školní rok.
  • Při studiu dálkovou formou  mají žáci možnost využívat konzultací pro všechny předměty, z kterých budou konat závěrečné zkoušky. Nemají nárok na státem hrazené pojištění ani další dávky. Učebnice a učební pomůcky škola  žákům kurzu neposkytuje.
  • Na závěr  kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem. Po úspěšném vykonání zkoušek obdrží žák vysvědčení. Při nedostatečném prospěchu při zkouškách z jednoho či více předmětů po schválení ředitelem vykoná komisionální opravné zkoušky v určených termínech.
Sdílet