O škole

Školní vzdělávací program

 • ŠVP Klokan 79-01-C/01 Základní škola
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • výuka německého jazyka od 8. ročníku
 • volitelné předměty: sportovní výchova, konverzace v anglickém jazyce, seminář environmentální výchovy, seminář z matematiky, fyzikální praktika. seminář z českého jazyka

Vybavení školy

 • počítačová učebna, odborné multimediální učebny, interaktivní tabule
 • žákovská knihovna
 • rozsáhlý sportovní areál
 • školní zahrada
 • kvalitní školní jídelna
 • centrum volného času

Aktivity školy

 • školní družina pro žáky 1. - 4. ročníku
 • školní klub pro žáky 5. - 9. ročníku
 • zahraniční jazykově poznávací pobyty - Anglie, Německo
 • školy v přírodě, adaptační pobyty, zimní pobyty
 • výlety, exkurze, výstavy, výchovné koncerty, besedy, divadelní přdstavení
 • adaptační program pro budoucí prvňáčky " Klokánek jde do školy"
 • pravidelné celoškolní projekty, téma letošního školního roku je "Ochutnáváme Česko".
 • účast ve sportovních a vědomostních soutěžích
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • aktivní účast na charitativních projektech "Den, kdy svítí Světlušky", "Květinový den", "Červená stužka"
 • kurz pro získání základního vzdělání - dálková forma studia


Zřizovatel: Městská část Praha 2, se sídlem 120 39 Praha 2, Nám. Míru 20

Sdílet