Metodik prevence

Konzultační hodiny:

Středa: 14:00 - 16:00
kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce:

 • vypracování a realizace Preventivního programu školy
 • prevence rizikového chování ve škole
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • účast na školeních, seminářích a schůzkách v pedagogicko-psychologické poradně
 • individuální konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti rizikového jednání
 • koordinace a účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových jevů
 • koordinace dobrovolnické a acharitativní činnosti ve škole
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, vyhodnocování preventivního programu
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů a rizikových faktorů
 • příprava, realizace a účast adaptačního programu pro 6. ročník
 • sociometrická šetření ve třídách
 • realizace bloků primární prevence ve spoupráci s psychologem a výchovným poradcem
Sdílet