Lidé v naší škole

Vedení školy

Kancelář školy

Školní poradenské centrum

Učitelé 1. stupeň

Učitelé 2. stupeň

Asistentky pedagoga

Školní družina, školní klub

Školník

Správce hřiště

Školní jídelna

Sdílet