Ve školním roce 2015/2016 chodí do naší školy 243 žáků do 11. tříd. Ke škole patří i sportovní areál, který se nachází naproti hlavní budově. Ve sportovním areálu mají žáci k dispozici dvě hřiště. V tomto školním roce slavíme 130. výročí naší školy a zároveň otevření nafukovací haly, kterou jsme získali díky investici Městské části Prahy 2. Nafukovací hala nám umožní rozvoj všech sportovních aktivit, školních i mimoškolních. V areálu se nachází i školní jídelna a Centrum volného času, které slouží dětem jako zázemí školního klubu a některých zájmových kroužků.

V hlavní budově máme 11 učeben, 3 odborné učebny,3 herny pro školní družinu, tělocvičnu a taneční sál. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní technikou. To všechno slouží k tomu, aby se mohli naši žáci plně rozvíjet. Věnujeme plnou pozornost nejen vzdělávání, ale i osobnostní a sociální výchově. Veliký důraz klademe na tyto aktivity:

 

_________________________________________________________

FOTOGALERIE ŠKOLY

Budova školy a sportovní areál

{gallery}/2015-2016/2015_11_08_budova_areal{/gallery}

Přízemí školy: oddělení školní družiny, tělocvična, taneční sál

{gallery}/2015-2016/2015_11_08_prizemi{/gallery}

I. patro: učebny, herny školní družiny

{gallery}/2015-2016/2015_11_08_1_patro{/gallery}

II. patro: učebny

{gallery}/2015-2016/2015_11_08_2_patro{/gallery}

Školní jídelna

{gallery}/2015-2016/2015_11_08_jidelna{/gallery}