Volný čas dětí je nedílnou součástí jejich každodenního programu. Mimoškolní činnost rozvíjí u dětí jejich nadání a dává jim příležitost věnovat se jejich oblíbeným činnostem.

Naše základní škola se snaží přispět k aktivní mimoškolní činnosti dětí kvalitní školní družinou pro děti z 1. - 4. třídy, pro děti z 5. - 9. třídy je k dispozici po skončení vyučování školní klub a pro všechny pak široká nabídka kroužků v Centru volného času, které je součástí školy.

Pro rodiče, děti i pedagogy jsou určeny odpolední zábavné akce, při kterých si mohou všichni vyzkoušet různé aktivity a hlavně se pobavit. Cílem těchto akcí je připravit všem pěkné odpoledne a vytvořit prostor pro vzájemné poznávání všech "Botičáků".