Třídy onLine

více

Jako každý rok i letos nás navštívila městská policie, která nás učila plést pomlázky.

více

více

V angličtině jsme se učili velikonoční slovní zásobu, zpívali písničku, porovnávali anglické a české tradice a jednu z nich rovnou vyzkoušeli na školní zahradě!

více

Ve středu 10. 4. absolvovaly všechny třídy prvního stupně workshop s panem Zdeňkem, při kterém si v kruhu zabubnovaly na multifunkční hudební nástroj drumben.

více

Ve středu 10. 4. absolvovaly všechny třídy prvního stupně workshop s panem Zdeňkem, při kterém si v kruhu zabubnovaly na multifunkční hudební nástroj drumben.

více

více

více

Všichni posíláme moc pozdravů. Včera jsme vyšplhali na rozhlednu Na Studenci a dnes jsme prošli celé Pavlínino údolí až do Jetřichovic. Počasí máme hezké a již se těšíme na zítřejší velký výlet do Hřenska do soutěsek a na Pravčickou bránu.

Vaši čtvrťáci s paní učitelkou