V úterý 27. 5. 2014 se v naší škole odehrála slavnostní událost, během níž byli předškoláci navštěvující adaptační program Klokánek jde do školy pasováni na školáky.

Toto pasování bylo vyvrcholením od února probíhajícího adaptačního programu, který je pro budoucí žáky ZŠ Botičská každoročně realizován školní psycholožkou a budoucí třídní učitelkou I. třídy. Předškoláci se během něj seznamují s prostředím školy, paní učitelkou a spolužáky a hravou formou procvičují a zdokonalují dovednosti potřebné pro úspěšné zahájení školní docházky.

Děti dostaly malý dárek a jejich slavnostnímu ceremoniálu kromě rodičů přihlíželi také žáci VIII. a IX. třídy a vedení školy. Nyní již zbývá jen rodičům připomenout informační schůzku, která se koná 3. 6. 2014 v 17:00 v jazykové učebně a dětem popřát krásné a pohodové prázdniny plné očekávání prvního i dalších školních dnů. Těšíme se na Vás!

Za Radku Víchovou a Kristýnu Formanovou

Kristýna Špelinová