Žáci IV.B a VII. třídy si v úterý zpestřili vyučování hodinovou besedou, během níž poznali neslyšící Markétu, která je naučila základy znakového jazyka a prostřednictvím tlumočnice se s nimi podělila o zajímavosti ze světa neslyšících.

Besedy byly uspořádány díky spolupráci s organizací Tichý svět, který pomáhá neslyšícím v ČR a podporuje je ve všech oblastech jejich života. Čtvrťákům a sedmákům byly hrazeny školou díky financím z fondu prevence od zřizovatele školy MČ Praha 2.

Čtvrťáci se naučili znakovat své jméno prstovou abecedou, trénovali odezírání ze rtů a zkoušeli podle Markétina vzoru znakovat některá slova, např. vánoční stromeček nebo lva. Také zkoušeli znakovým jazykem zjišťovat, jak se kdo jmenuje a představovat se.

Sedmáci stihli totéž a k tomu ještě absolvovat vědomostní kvíz ve dvojicích a díky prezentaci se setkat s některými známými osobnostmi s poruchou sluchu. Beseda v jejich případně vhodně doplnila výuku občanské výchovy, kde v říjnu probírali komunikaci včetně jejích zvláštních forem.

Účastníci besedy již vědí, že barvou neslyšících je tyrkysová, že tleskají tak, že třepotají rukama nad hlavou, že neslyšící mají místo zvonku u dveří doma světelnou signalizaci, že když je chtějí oslovit, mají jim poklepat na rameno a mnoho dalších informací. Děkujeme Markétě, tlumočnici i Tichému světu za zajímavý zážitek!

Kristýna Matějíčková
Andrea Sikmundová