Výsledkem letošního úsilí osmáků a deváťáků v roli dobrovolných prodejců při celostátní veřejné charitativní sbírce na podporu boje proti rakovině v ČR je krásných 47 006,- Kč!

Osmáci a deváťáci se ve středu 10. 5. 2017 vydali do pražských ulic oděni do žlutých triček a vybaveni pokladními vaky ke shromažďování dobrovolných příspěvků za zakoupení kvítku měsíčků lékařského na tmavomodré stužce. Organizátor sbírky Liga proti rakovině Praha zaměřil letošní Květinový den na nádorová onemocnění hlavy a krku a cílem bylo nashromáždit co nejvíce finančních prostředků na léčbu a výzkum v této oblasti a podporu pacientů a jejich blízkých. K tomu se osmákům a deváťákům pod vedením pí uč. Bernatové rozhodně podařilo přispět! Úplně nejlepšími sběrači se stali Jindra a Roman z VIII. třídy, jak co do počtu prodaných kytiček, tak co do výše získané finanční částky a počtu hodin strávených prodejem. Druhou nejúspěšnější dvojicí byly Jessica a Markéta A. a na třetím místě skončili Dan a Myron (všichni z VIII. třídy). Poděkování patří nejen jim, ale všem dobrovolníkům - ať je spáchaný dobrý skutek hřeje na srdci!

ČÍSLO VAKU ČÁSTKA DOBROVOLNÍCI
2376 5 807,- Kč Markéta A., Jessica (VIII. třída) - II. místo
2377 2 857,- Kč Tobiáš, Valentyna (VIII. třída)
2378 2 348,- Kč Maty, Fanda (IX. třída)
2379 1 647,- Kč Michal, Séba (VIII. třída)
2380 3 097,- Kč Emma, Bára (IX. třída)
2381 3 477,- Kč Bety, Tonda (VIII. třída)
2382 1 694,- Kč Linda, Denisa (IX. třída)
2383 1 566,- Kč Pája, Naty (VIII. třída)
2384 2 222,- Kč Pavel, Týna (VIII. třída)
2385 2 850,- Kč Anička, Markéta R. (VIII. třída)
2386 3 937,- Kč Myron, Dan (VIII. třída) - III. místo
2387 2 852,- Kč Káťa, Angee (VIII. třída)
2388 3 141,- Kč Eda, Tom (IX. třída)
2389 2 840,- Kč David Š., Matěj (IX. třída)
2390 6 671,- Kč Jindra, Roman (VIII. třída) - I. místo

Děkujeme rovněž všem žákům, učitelům a dalším zaměstnancům školy za příspěvek a ozdobení batohů a bund žlutým kvítkem. Osobní poděkování směřuje k pí uč. Bernatové za dohled nad konáním sbírky v terénu a p. Tomáši Matějíčkovi za pomoc s organizací a zpracováním. Letos již šestý ročník sbírky s účastí ZŠ Botičská rozhodně nebyl posledním!

Kristýna Matějíčková
koordinátorka sbírky