Po roční odmlce v dobrovolné pomoci s organizací charitativní sbírky Den, kdy svítí světlušky se ZŠ Botičská prostřednictvím žáků 7. třídy opět zařadila mezi dobrovolné prodejce. Den, kdy svítí světlušky je každoročně pořádán Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška, s nímž měli někteří sedmáci tu čest již při návštěvě kavárny POTMĚ v červnu 2013. Výtěžek sbírky podporuje a zkvalitňuje život nevidomých v ČR.

Sedmáci si roli dobrovolných prodejců vyzkoušeli již v květnu 2013 při Květinovém dni, kdy se jim prodejem kytiček podařilo získat přes 10 000 Kč. Na celé dopoledne 10. září 2013 se 18 žáků 7. třídy stalo Světluškami, které prodávaly náramky s luminiscenčním nápisem, tykadla a placky s nápisem Svítíš? nejprve žákům a zaměstnancům školy a poté na území Prahy 2, 1 a 5. Ve škole se nejlepšími zákazníky stali žáci 5. třídy a paní učitelka Janečková.

Navzdory několika nepřátelským reakcím sedmáci neztráceli nadšení a úsměv na rtech a činili se o sto šest. Jako dobrovolní prodejci se znovu osvědčili. Výsledkem jejich úsilí bylo získání finančního obnosu v hodnotě bezmála 23 000 Kč pro Nadační fond Světluška. Dvojice prodejců ve složení Jakub Ryšlavý a Marcel Janáček dokonce dokázala prodat všechny sbírkové předměty, které dostala k dispozici. Nejen jim, nýbrž všem zúčastněným dobrovolníkům patří mé osobní poděkování a uznání.

Dobrovolnictví a charita jsou v 7. třídě často diskutovaná témata a účast při této a podobných akcích je skvělým způsobem, jak tyto debaty uvést v praxi. Sedmáci prostřednictvím těchto sbírek páchají dobré skutky a učí se komunikovat s lidmi. Určitě se s nimi v roli dobrovolníků brzy znovu setkáte!

ZŠ Botičská děkuje

Natálii BEDNÁRIKOVÉ, Denisi BENDIČÁKOVI, Michaele ČEPELOVÉ, Marcelu JANÁČKOVI, Josefíně JÍROVCOVÉ, Agátě KALKUSOVÉ, Lukáši KOUBKOVI, Elišce KROKOVÉ, Lukáši LEHNEROVI, Lukáši MARHOULOVI, Michalu MÍČKOVI, Lukáši MUSILOVI, Jakubu RYŠLAVÉMU, Nikole ŠMERALOVÉ, Radku ŠTOLFOVI, Adamu VILÍMOVI, Veronice VYLETOVÉ, Davidu ZÁHOROVI ze 7. třídy za dobrovolnou pomoc při realizaci sbírky Den, kdy svítí světlušky 2013, vzornou reprezentaci školy během této akce a za získání téměř 23 000 Kč na podporu a zkvalitnění života nevidomých.

Poděkování patří žákům a zaměstnancům školy, kteří zakoupili některý ze sbírkových předmětů, stejně tak jako Vám všem, kteří jste Světluškám přispěli do lucerniček!

Kristýna Špelinová