Klokánek jde do školy 2020

Milí rodiče,

rádi bychom Vám i v tomto školním roce nabídli adaptační program " Klokánek jde do školy". Jsme přesvědčeni, že aby se děti do školy těšily, je třeba k ní budovat hezký vztah dříve než prvního září a kvalitní příprava na školu usnadní a zpříjemní vstup do školy dětem, Vám i paní učitelce.

Dítě by mělo do školy vstupovat tzv. školsky zralé, což znamená, že by mělo být zralé tělesně, psychicky i sociálně. Nabízený adaptační program je koncipován jako 4 šedesáti minutová setkání, při kterých přirozenou a hravou formou budou podporovány, posilovány a zpevňovány potřebné předpoklady, dovednosti a znalosti.

V průběhu celého adaptačního programu se děti postupně seznámí i se všemi prostorami školy - školní družina, školní jídelna, tělocvičny, herny i Centrum volného času. Zaroveň se potkají i s dalšími pedagogy a zaměstnanci školy. To vše by jim mělo dát potřebnou jistitu pro úspěšný start jejich školní docházky.

 

Program setkání

1. setkání -  30. 4. 2020 od 13. 30 hodin

 • vzájemné seznámení se, rozvoj sociálních dovedností, já a moje nová role školáka
 • pohybová koordinace, rozvoj hrubé motoriky
 • prostorová orientace - nahoře x dole, vpředu x vzadu, vpravo x vlevo, nad x pod

 2. setkání - 7. 5. 2020 od 13. 30 hodin

 • jemná motorika, grafomotorický rozvoj, uvolňovací cviky, nácvik správného držení tužky
 • základní početní znalosti - málox hodně, větší x menší, méně x více
 • rozvoj logického myšlení - hádanky, doplňovačky a další vhodné hry

3. setkání - 14. 5. 2020 od 13. 30 hodin

 • zrakové vnímání a rozlišování - tvary, lateralita, vhodné pro prevenci případných specifických poruch učení
 • orientace v čase - tady a teď, jak jde rok, minulost, přítomnost, budoucnost
 • sluchové rozlišování - rytmizace slov, vytleskávání, délka samohlásek, hrátky s písmeny abecedy
 • rozvoj slovní zásoby, porozumění textu

4. setkání - 21. 5. 2020 od 13. 30 hodin

 • všeobecná informovanost, dovednosti a znalosti potřebné pro plynulý vstup do školy
 • závěrečné rozloučení, hodnocení

 

Petr Klimeš (školní psycholog a speciální pedagog)