Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 v kmenových třídách.

Školní družina je v provozu 1. 9. 2020 od 6:30 -17:30 hodin, další dny v řádném termínu: ranní družina od 6:30-7:40 hodin, odpolední družina od 11:40 (12:35) -17:30 hodin

 

Za příznivého počasí proběhne zahájení školního roku pro prvňáčky a jejich patrony z 9 třídy před budovou školy, v případě nepříznivého počasí se sejdeme v tělocvičně školy. Ostatní žáci přicházejí do svých tříd.

 

Vzhledem k nastalé epidemiologické situaci dojde ve škole v září k těmto opatřením:

 • do budovy školy budou mít přístup pouze rodiče žáků 1. třídy a dospělí, kteří vyzvedávají děti ze školní družiny
 • ostatní žádáme, aby do budovy školy vstupovali jen v nezbytných případech
 • žádáme rodiče, aby zvážili pobyt dětí v ranní školní družině a v pozdních odpoledních hodinách, kdy se již oddělení spojují a děti tak přijdou do blízkého kontaktu s žáky jiných tříd
 • začátek mimoškolních aktivit a kroužků jsme odložili na 1. října 2020, kdy doufáme ve zlepšení epidemiologické situace

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci

 

 

Informace o konci vyučování v 1. týdnu výuky

úterý 1. 9. 2020: 

1. a  2. stupeň – 1 vyučovací hodina – konec 8:45 hodin

středa 2. 9. 2020:   

1. stupeň- 4 vyučovací hodiny – konec v 11:40 hodin
2. stupeň – 5 vyučovacích hodin – konec v 12:35 hodin

od čtvrtka 3. 9. 2020:

1. a 2. stupeň  -  vyučování podle rozvrhu

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno  28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2021.
 

 • Podzimní prázdniny         29. - 30. 10. 2020
 • Vánoční prázdniny           23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny          29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny                22. 2. - 28. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny       1. 4. 2021

(zdroj MŠMT)

Třídní schůzky

 • 11. listopadu 2020 od 17:00 hodin
 •   6. ledna 2021 od 17:00 hodin
 • 14. dubna 2021 od 17:00 hodin
 •   9. června 2021 od 17:00 hodin

.

 Den otevřených dveří

 • 10. března 2021 od 8:00 do 15:00 hodin


Termín zápisu do 1. třídy je 7. - 8. dubna 2021

více na Plán školních akcí